//
home

Latest Post

2014 in review by Nguyen Hoang SINH

The WordPress.com stats helper monkeys prepared a 2014 annual report for this blog. Here’s an excerpt: A San Francisco cable car holds 60 people. This blog was viewed about 1,700 times in 2014. If it were a cable car, it would take about 28 trips to carry that many people. Click here to see the … Continue reading

  • Buổi gặp ĐSQ chuẩn bị lên đường: Khổ luyện: 3 năm đi làm PhD học bổng NZAS tại Wellington, New Zealand. Làm gì: hơi tham vọng, nhưng nó có dính dáng đến truyền thông giảm thiểu nguy cơ sức khoẻ, chẳng hạn như: uống rượu bia và lái xe, tai nạn giao thông...
  • ĐÁNH GIÁ MÔ HÌNH HIỆU QUẢ TRUYỀN THÔNG NGUY CƠ VỀ SỨC KHỎE CỦA THÔNG CÁO DỊCH VỤ CÔNG: TRƯỜNG HỢP UỐNG RƯỢU BIA VÀ LÁI XE Assessing the Model of Effectiveness of PSAs for Health Risk Associated Communications: A Study of Drinking and Driving Full version
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.