//
home

Latest Post

Khảo sát SV về truyền thông sức khỏe

Bạn là NAM SINH VIÊN hệ ĐH chính quy tập trung? Xin bạn hãy dành chút thời gian trả lời khảo sát về truyền thông sức khỏe này: Click vào đây. Tham gia khảo sát bạn không những giúp một nghiên cứu Tiếp thị xã hội sớm hoàn thành mà còn có cơ hội trúng … Continue reading

  • Buổi gặp ĐSQ chuẩn bị lên đường: Khổ luyện: 3 năm đi làm PhD học bổng NZAS tại Wellington, New Zealand. Làm gì: hơi tham vọng, nhưng nó có dính dáng đến truyền thông giảm thiểu nguy cơ sức khoẻ, chẳng hạn như: uống rượu bia và lái xe, tai nạn giao thông...
  • ĐÁNH GIÁ MÔ HÌNH HIỆU QUẢ TRUYỀN THÔNG NGUY CƠ VỀ SỨC KHỎE CỦA THÔNG CÁO DỊCH VỤ CÔNG: TRƯỜNG HỢP UỐNG RƯỢU BIA VÀ LÁI XE Assessing the Model of Effectiveness of PSAs for Health Risk Associated Communications: A Study of Drinking and Driving Full version