MarCom

Môn hc: TRUYỀN THÔNG TIẾP THỊ TÍCH HỢP – IMC

Đ cương môn hc: Truyền thông Marketing tích hợp

Giáo trình: Advertising and Promotion: An Integrated Marketing Communications Perspective, 6 ed

Hc liu kèm theo giáo trình: Course-wide content

Slide bài ging: IMC_SV

BÀI NỘI DUNG BÀI TẬP/ĐỀ ÁN & THAM KHẢO THÊM
1 Tổng quan về truyền thông marketing tích hợp
2 Hành vi người tiêu dùng & Thị trường mục tiêu
3 Quá trình truyền thông
4 Thiết lập mục tiêu & Ngân sách cho IMC
5 Quảng cáo & Phương tiện truyền thông Chuyên đề: Khác biệt trong quảng cáo
6 Khuyến mại & Bán hàng trực tiếp Dành cho những người chưa có điểm bài tập nhóm (1&2): Bài tập nhóm 3
7 Quan hệ công chúng & Marketing trực tiếp Chuyên đề: Social media
8 Tổ chức thực hiện & đánh giá hiệu quả chương trình IMC Chuyên đề: Advertising and PR Trends
9+ Sinh viên báo cáo đề án (Hướng dẫn làm đề án môn học: GV sẽ phổ biến sau bài giảng 4) Đề án thực hiện của SV: Bản thuyết trình Online Interactive Advertising

Chúc các bn hc tp tt!

Nguyễn Hoàng SinhPhD
Mobile: 0964 915 801
E-mail: sinhoanguyen@yahoo.com
Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s