e-Book

TIẾNG VIỆT

 

TIẾNG ANH

1.

1. Hành vi khách hàng

2. Thu thập thông tin mua hàng của khách hàng

1.

1. Public Relations: Strategies and Tactics

2. Evaluating PR (2nd ed.)/(3rd ed.)

2.

PR in Practice

2.

Strategic Planning for Public Relations

3.

PR in Business

3.

Planning and Managing Public Relations Campaigns

4.

Xây dựng kế hoạch PR

4.

Certificate in Principles of Public Relations Examination_Study Guide

5.

Quảng cáo sáng tạo

5.

Internal Communication

6.

Quan hệ công chúng: Biến công chúng thành “fan” của doanh nghiệp

6.

1. Advertising and Promotion: An Integrated Marketing Communications Perspective

2. Advertising, Promotion, and Other Aspects of IMC

3. Advertising & Promotion

7.

1. PR: Kiến thức cơ bản và Đạo đức nghề nghiệp

2. PR: Lý luận và Ứng dụng

 7. 1. Digital Marketing

2. Marketing management

8.

1. Phong cách PR chuyên nghiệp (Phần 1)/(Phần 2)

2. Quảng cáo thoái vị & PR lên ngôi

8.

1. Social marketing

2. Principle of marketing

 

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s