Giáo dục trực tuyến mở (MOOCs)

Coursera: cung cấp môn học trực tuyến tất cả các lĩnh vực bởi các trường ĐH nổi tiếng trên thế giới

Môn học Marketing: Phần giới thiệu 1 ; 2

Bằng chứng nhận đã học: Nguyen Hoang Sinh_Comm Science 2014

Giapschool: cổng giáo dục trực tuyến bằng tiếng Việt của TS. Giáp Văn Dương

Khóa học kỹ năng: Hiểu về giao tiếp

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s