ABC Radio Australia: Nghề PG Tây và Ta

Thạc sĩ Marketing Nguyễn Hoàng Sinh, Giảng viên ĐH Mở TP. HCM, cũng cho rằng có sự khác biệt này là do điều kiện kinh tế xã hội mỗi nơi mỗi khác. Ông nói: “Sở dĩ PG khá ‘hot’ ở Việt Nam vì nó đang là một nghề mới, nhu cầu nghề nghiệp cao, trong khi ở các nước phương Tây, công việc này đã cũ rích rồi!”

Xem toàn bài ở đây.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s