Học bổng New Zealand ASEAN Scholars Awards (NZAS)

Buổi gặp ĐSQ chuẩn bị lên đường:

Pre-departure briefing and Farewell reception for NZAS awardees - Hanoi, 11 January 2013
Pre-departure briefing and Farewell reception for NZAS awardees – Hanoi, 11 January 2013

Khổ luyện: 3 năm đi làm PhD học bổng NZAS tại Wellington, New Zealand.

Làm gì: hơi tham vọng, nhưng nó có dính dáng đến truyền thông giảm thiểu nguy cơ sức khoẻ, chẳng hạn như: uống rượu bia và lái xe, tai nạn giao thông…

Quảng cáo bằng PSA

1 Comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s