Khóa huấn luyện: Xây dựng thương hiệu nông sản

Khóa huấn luyện “Xây dựng thương hiệu nông sản” trong khuôn khổ hỗ trợ của dự án “Cạnh tranh Nông nghiệp Đăk Lăk (ACP)” do Ngân hàng Thế giới tài trợ, quản lý bởi Sở NN&PTNT tỉnh Đăk Lăk.

Tháng 8/2010

Nội dung chương trình: Khoa huan luyen XDTHNS

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s